Uzun yıllardır dünyanın 4 bir yanında katıldığımız eğitim programları ile çocuklarımız için sadece onlara özel dizayn edilmiş bir eğitim programı uygulamaktayız.
Ömür boyu sürecek bir eğitim yolunu onların psikolojik dünyalarına ve fiziksel ihtiyaçlarına cevap verecek bir program dahilinde sunmaktayız.
Öğrendikleri sanatın dünyadaki yerini anlamaları, yabancı bir öğretmenle uluslararası bir seminer, kamp ortamını deneyimlemeleri açısından sadece çocuklarımıza özel aikido seminer ve kampları da organize etmekteyiz. Aldıkları eğitimle çocuklarımız dünyanın neresine gitseler uluslararası aikido topluluğunun bir parçası olduklarını kesinlikle hissedebileceklerdir.