Organizasyonumuz ülkemizde Seishiro Endo Shihan ekolünü temsil eden bir kurumdur. Eğitimin bir ömür sürdüğü sanatımızda her yıl düzenli olarak dünyanın farklı ülkelerinde düzenlenen Endo Shihan Seminerlerine gurup olarak katılır, hem üstadımızın yarım asrı aşkın tecrübelerinden, bilgisinden istifade eder, hep dünyanın pek çok yerinden gelen aikidocularla bir araya gelip antrenman yaparak bu sanatta ilerleyişimize emsal tutacağımız örnekler bulma şansı elde ederiz.
Eğer kendimizi dört duvar arasına sıkıştırarak eğitim alma yoluna gidersek bir zaman sonra kendimizi dünyanın en iyisi sanmamız kaçınılmaz olacaktır.
Uluslararası hemen her seviyede aikidocularla buluştuğumuz bu platformlar bu nedenle gelişimimiz açısından oldukça önem arz etmektedir.